Magda Wiśniewska

W Sodexo Benefits and Rewards Services jestem ekspertem ds. budowania lojalności pracowników i doradcą kluczowych Klientów firmy. W swojej codziennej pracy wspieram klientów w zakresie merytorycznego doradztwa związanego z motywacją pracowników, a w szczególności zarządzania efektywnością zatrudnionych. Specjalizuję się w doradztwie w obszarze skutecznych narzędzi budowania zaangażowania zespołów, ze szczególnym uwzględnieniem programów motywacyjnych opartych na nagradzaniu za efekty. Są to między innymi programy well-being oraz projekty, których celem jest efekt np. kształtowanie pożądanych postaw wśród pracowników (ograniczanie absencji, rzucanie palenia, aktywizacja sportowa) zarządzane za pomocą platformy internetowej Sodexo Effect.