Katarzyna Gajzler

Ekspert z 13-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie w obszarze rekrutacji na najwyższe stanowiska menedżerskie i specjalistyczne, realizujący projekty ocen i rozwoju typu Assessment/Development Centre. Trener Wewnętrzny, prowadzący szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji, między innymi w oparciu o model Extended DISC. Koordynatordużych, złożonych projektów reorganizacyjnych i restrukturyzacyjnych.  Uczestnik wielu projektów związanych, między innymi, z budowaniem modeli kompetencyjnych, tworzeniem opisów stanowisk pracy. Absolwentka andragogiki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Akademię HR Biznes Partnera.