Bartek Janowicz

Przedsiębiorca, coach ds. wdrażania innowacji, facylitator pracy zespołowej. Założyciel firmy Proinnovate, która uczy duże i średnie firmy startupowego podejścia do innowacji (czyli zwinności i szczupłości) oraz małe firmy i startupy korporacyjnej wytrwałości w skalowaniu biznesu.Ma 15-letnią praktykę we wspieraniu biznesu, w tym ponad 10 lat jako menedżer i ekspert HR ds. rozwoju organizacji w korporacjach z branży finansowej i produkcyjnej. Doradzał członkom zarządów, menedżerom wszystkich poziomów zarządzania w jednostkach centralnych, sieci sprzedaży oraz produkcji w rozwiązywaniu dylematów z zakresu zarządzania ludźmi. Z ramienia HR był odpowiedzialny także za tworzenie programów rozwojowych dla menedżerów, ekspertów oraz trenerów wewnętrznych. Prowadził sesje wdrażania usprawnień wg metody GE Work-out oraz budował programy rozwoju innowacyjności. Ekspert Lean Startup (szybkiego weryfikowania pomysłów biznesowych) oraz wdrażania wewnętrznej przedsiębiorczości do firm (intrapreneurship).