Specjalizuje się w zarządzaniu komunikacją wewnętrzną w dużych organizacjach. Prowadziła projekty związane z  budowaniem zaangażowania pracowników, podnoszeniem efektywności komunikacji, poziomym przepływem informacji w firmie, komunikowaniem zmian oraz budowaniem wizerunku pracodawcy. Pracuje jako kierownik ds. komunikacji wewnętrznej w Deloitte. Jest absolwentką Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW oraz podyplomowych studiów UW i PAN oraz SGH. Obecnie przygotowuje doktorat opisujący rolę komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu organizacją na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.