Bartłomiej Szmajdziński

Bartłomiej Szmajdziński

Bartłomiej Szmajdziński 150 150 Barbara Zych

Dyrektor Działu Rozwoju Talentów i Kultury Organizacyjnej Orbis S.A. na Polskę i kraje bałtyckie, odpowiada za całość zagadnień związanych z pracownikami  na obszarze Polski i krajów nadbałtyckich. Aktywnie angażuje się w działania mające na celu zapewnienia równości szans rozwojowych pracowników. Podkreśla, że sukces firmy jest determinowany przez ludzi, których różnorodność tworzy konglomerat osobowości, osiągający wyjątkowe wyniki. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej przy Oksfordzkim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Certyfikowany Coach ICC.