Agnieszka Kamińska

Agnieszka Kamińska

Agnieszka Kamińska 150 150 Barbara Zych

Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i CSR Grupy VELUX w Polsce. Odpowiedzialna za komunikację zewnętrzną, relacje z interesariuszami dla wszystkich spółek należących do Grupy VELUX w Polsce.

Pełni również funkcję rzecznika prasowego. Współuczestniczyła w tworzeniu strategii employer brandingu dla firmy.

Odpowiada za kontakty i współpracę z Fundacjami VELUX. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz podyplomowych studiów Public Relations.